PRODAJA VATROGASNIH APARATA ZA POČETNO GAŠENJE POŽARA

 

Dobrovoljno vatrogasno društvo Našice već dugi niz godina bavi se prodajom novih vatrogasnih aparata marke “PASTOR”. Mi imamo dugogodišnje iskustvo u prodaji protupožarnih vatrogasnih aparata, te na izbor Vam nudimo više tipova aparata.

Informacije o vatrogasnim aparatima za početno gašenje požara možete dobiti na broj: 031/613-724, i na email:  dvd-nasice@dvd-nasice.hr, ili nas možete osobno posjetiti u Našicama, u ulici Braće Radića 26.

 

Većina većih požara može se spriječiti ako se počnu gasiti u njegovoj početnoj fazi, odnosno odmah nakon što plane vatra. Tada je za gašenje dovoljna već i razmjerno mala količina sredstava za gašenje. S obzirom da u aparatima imamo malu i ograničenu količinu sredstva za gašenje, aparate treba postaviti ravnomjerno po štićenom objektu tako da budu uočljivi i lako pristupačni (dostupni).

 

Izbor vatrogasnih aparata

Potreban broj, vrsta i veličina vatrogasnih aparata određuju se u skladu s razredom požara koji može nastati, površinom požarnog sektora i proračunom specifičnog požarnog opterećenja požarnog sektora. Broj potrebnih jediničnih vatrogasnih aparata s obzirom na specifično požarno opterećenje i površinu požarnog sektora određuje se prema tablici u Prilogu 1., koji je sastavni dio ovog Pravilnika, a raspoređuju se u više etažnim požarnim sektorima tako da se na svakoj etaži nalazi najmanje po jedan vatrogasni aparat, osim ako posebnim propisom nije drugačije propisano. Jedinični vatrogasni aparati iz stavka 2. ovog Pravilnika su: prah 9 kg, plin (zamjena za halone) 6 kg; pjena 9 litara, voda 9 litara i u posebnim uvjetima CO2 5 kg. Iznimno za površine požarnih sektora do 20 m2 s niskim ili srednjim specifičnim požarnim opterećenjem kao jedinični vatrogasni aparati mogu se koristiti prah 6 kg, pjena 6 l, voda 6 l i u posebnim uvjetima CO2 3 kg. U požarnim sektorima visokog specifičnog požarnog opterećenja na svakih 500 m2 površine broju aparata iz stavka 2. ovog Pravilnika dodaje se po jedan prijevozni aparat na prah od 50 kg ili plin (zamjena za halone) od 25 kg ili zračnu pjenu od 50 litara. U slučajevima kada se donose procjene ugroženosti od požara građevina prema posebnim propisima, izbor vatrogasnih aparata određuje se na temelju tih procjena.

 

 

Postavljanje vatrogasnih aparata

S obzirom da u aparatima imamo malu i ograničenu količinu sredstva za gašenje, aparate treba postaviti ravnomjerno po štićenom objektu tako da budu uočljivi i lako pristupačni (dostupni). Vatrogasni aparati se postavljaju na mjestima u blizini mogućeg izbijanja požara, a ručka aparata ne smije biti na visini većoj od 1,5 m. Međusobna udaljenost aparata se preporučuje da nije veća od 20 metara. Mjesto postavljanja vatrogasnog aparata u prostorijama čija površina je veća od 50 m2 mora se označiti naljepnicom najmanjih dimenzija 150×150 mm sukladno važećoj hrvatskoj normi HRN ISO 6309. Naljepnica mora biti obojena pretežito bojom RAL 3000 oznakom vatrogasnog aparata koja mora biti postavljena dovoljno visoko da njenu uočljivost ne ometa sadržaj prostora. Vatrogasni aparati postavljaju se na uočljivim i lako dostupnim mjestima, u blizini mogućeg izbijanja požara, a kod prijenosnih aparata ručka za nošenje ne smije biti na visini većoj od 1,5 metara od tla.

 

Broj potrebnih jediničnih vatrogasnih aparata s obzirom na specifično požarno opterećenje i površinu požarnog sektora

Površina požarnog sektora (m2) do

Specifično požarno opterećenje

nisko do 1 GJ/m2

srednje do 2 GJ/m2

visoko do 3 GJ/m2

20

1*

1*

1

50

2

2

2

100

2

2

3

150

2

3

3

200

3

3

4

300

3

3

5

400

3

4

6

500

3

4

7

750

4

6

9

1000

5

7

12

2000

6

9

17

3000

7

12

22

4000

10

17

32

5000

12

22

42

6000

15

27

52

7000

17

32

62

8000

20

37

72

9000

22

42

82

10000

27

52

101

*– jedinični aparat u predmetnom slučaju je prah 6 kg, pjena 6 l, voda 6 l i u posebnim uvjetima CO2 3 kg.

 

Motorna vozila moraju biti opremljena sljedećom količinom i vrstom vatrogasnih aparata punjenih prahom ABC:
– osobni automobil za obavljanje autotaksi prijevoza – jedan vatrogasni aparat od 2 kg,
– osobni automobil u vlasništvu (ili na korištenju na temelju ugovora o zakupu odnosno leasingu) pravnih osoba, obrtnika, tijela državne uprave i tijela lokalne i područne (regionalne) samouprave koji služe prijevozu za vlastite potrebe – jedan vatrogasni aparat od 1 kg,
– osobni automobil (8+1) i tramvajska motorna kola – jedan vatrogasni aparat od 2 kg,
– autobusi kategorije M2 i teretna motorna vozila kategorije N1- jedan vatrogasni aparat od 3 kg,
– autobusi kategorije M3 i teretna motorna vozila kategorije N2 i N3 – jedan vatrogasni aparat od 6 kg,
– teretna motorna vozila s prikolicom ili poluprikolicom – dva vatrogasna aparata od 6 kg.