JVP Našice
B. Radić 26
31500 Našice
 
tel. +385 31 613 724
fax. +385 31 611 088
 
e-mail: jvp-nasice@nasicki-vatrogasci.com
 
OIB: 49974852103
Matični broj: 2781948
IBAN: HR92 2500 0091 1013 6395 2
 
 
 

Zapovjednik: Danijel Matković