Našički vatrogasci noćas otputovali na ispomoć u Dalmaciju

Noćas jedan sat iza ponoći, dva vatrogasca Javne vatrogasne postrojbe Našice uputila su se na redovnu dislokaciju u ispomoć kolegama u Dalmaciju.

 

 

 

 

 

 

Našički vatrogasci bit će na raspolaganju sve do kraja protupožarne sezone te su smješteni u bazi Divulje. Vatrogasci djeluju u SIVP – u ( Sezonska intervencijska vatrogasna postrojba). Zamjena će se vršiti svakih 15 dana sve do kraja sezone. Iz Javne vatrogasne postrojbe Našice priobalju tako sada pomažu Viktor Lončarić st. i Silvijo Vuković.

 

 

 

 

 

 

 

Tekst: Marijan Gajski – JVP Našice
Foto: Silvijo Vuković – JVP Našice