Održana vježba civilne zaštite „Lapovac 2018”

U svibnju mjesecu na jezeru Lapovac održana je terenska vježba civilne zaštite “Lapovaca 2018”.

Vježbu su organizirali Grad Našice i Područni ured za zaštitu i spašavanje Osijek, a u vježbi su sudjelovali MUP PU Osječko – baranjska PP Našice, Vatrogasna zajednica Našice, DVD Našice, Javna vatrogasna postrojba Našice, Zavod za hitnu medicinu Osječko – baranjske županije, HGSS stanica Osijek, Stožer civilne zaštite Grad Našica, Postrojbe civilne zaštite opće namjene Grada Našica, Gradsko društvo Crvenog križa Našice i volonteri iz udruga Grada Našica.

 

Tema vježbe je bila aktiviranje i usklađeno djelovanje svih sudionika sustava civilne zaštite ustrojenih na području Grada Našica na provođenju mjera obrane od poplave za slučaj prelijevanja brane, te evakuacija i zbrinjavanje ugroženog stanovništva.

 

 

 

 

 

Vježba se odvijala prema slijedećem scenariju:

 

Uslijed obilnih kiša koja je pala u iznadprosječnim količinama na širem području Grada Našica, došlo je do porasta razine vode u svim vodotocima, te u akumulacijskom jezeru Lapovac. Zbog dugotrajnog zadržavanja visokih razina vodostaja, omekšavanja tla i procjeđivanja, došlo je opasnosti od izlijevanja velikih voda na branjeno područje u zaobalju – naselje na širem gradskom području.

Opće stanje i prognoze su loše, postoji visoka razina rizika od prelijevanja brane. Hrvatske vode VGI Karašica- Vučica provodi mjere obrane od poplave na vodozaštitnim objektima. Zbog prognoza vodostaja, te širine potencijalno ugroženog naseljenog područja daju preporuke za aktiviranje snaga civilne zaštite i provođenje mjera obrane od poplave.

 

Potrebno je nadvisivanje brane zečjim nasipom, kako bi se spriječila potencijalna ugroza stanovništva i kritične infrastrukture u zoni plavljenja.

 

Narastanjem nepogode i proglašavanjem izvanredne obrane od poplava, održana je izvanredna sjednica Stožera civilne zaštite grada. Zbog nastale potencijalne ugroze od poplave gradonačelnik saziva izvanrednu sjednicu Stožera civilne zaštite, na koju poziva i nadležnog rukovoditelja obrane od poplave Hrvatskih voda. Prema procjenama Rukovoditelja obrane od poplave, situacija je ocijenjena kao visoko rizična, te je potrebno angažiranje sustava civilne zaštite i preventivna evakuacija stanovništva izvan zone ugroze od plavljenja.

 

Temeljem zaključaka sa održane izvanredne sjednice Stožera civilne zaštite, gradonačelnik daje nalog za aktiviranje operativnih snaga i provođenje zadaća na obrani od poplave i evakuaciji i zbrinjavanju stanovništva.

U provedbu zadaća sukcesivno dolaze operativne snage, po protokolima i planovima djelovanja.

Početak terenskog dijela vježbe proglasio je gradonačelnik Grada Našica Josip Miletić.

 

Tijekom vježbe pripadnici policijske postaje Našice su osiguravali prostor događaja.

Pripadnici Javne vatrogasne postrojbe Našice su postavili pumpe za prepumpavanje vode i prepumpavali vodu iz jezera.

 

Djelatnici Hrvatskih voda su kamionom dovezli vreće s pijeskom, a vatrogasci i pripadnici civilne zaštite su gradili zečji nasip od vreća. Članovi HGSS-a osiguravali su izgradnju nasipa.

Volonteri crvenog križa Našice postavili su šatore za prihvat stradalih osoba i evakuiranih osoba.

Pripadnici HGSS-a čamcem su izvršili potragu i spašavanje osobe koja je u upala u jezero.

Volonteri crvenog križa su prihvaćali stradale osobe i evakuirane osobe iz poplavljenog područja te im pružali prvu pomoć i psihosocijalnu pomoć.

Teže ozljeđene osobe su djelatnici hitne pomoći prevozili u Bolnicu.

Na kraju uspješno završene vježbe gradonačelnik Grada Našica Josip Miletić svim sudionicima vježbe je predao zahvalnice.

 

O uspješno održanoj vježbi gradonačelnik Grada Našica Josip Miletić je između ostalog izjavio.

„Proveli smo vježbu za krizne situacije na Lapovcu. Mislim da je zadovoljavajuće stanje koje smo pokazali na terenu i zahvaljujem svim sudionicima na današnjoj vježbi. Uvjeren sam da ovakve stvari ne bi bilo dobro da nam trebaju, ali za sve situacije moramo biti spremni. Ova pokazna vježba je naša obveza i dužnost, a cilj je da se uvježba koordiniranje, da se ljudi međusobno upoznaju i za neke moguće krizne slučajeve budemo spremni. Pokazan je zavidan nivo vatrogastva u našem gradu, ali i Gorska služba spašavanja, Crveni križ, Ministarstvo unutarnjih poslova, Stožer civilne zaštite i svi koji su sudjelovali su pokazali jedan zavidan nivo funkcioniranja. Zahvaljujem svima koji su sudjelovali na današnjoj vježbi i uvjeren sam da ćemo u budućnosti biti spremni za sve izazove koji su pred nama.”

 

Voditelj centra 112 Državne uprave za zaštitu i spašavanje područni ured Osijek Zvonko Grgec o realizaciji vježbe je izjavio.

„Vježba je održana u okviru redovnih aktivnosti pripreme i uvježbavanja operativnih snaga za zaštitu i spašavanje na području Grada Našica. Sve operativne snage provode svakodnevnu obuku i edukaciju u svom području, a ovo je bila prilika da međusobno svi nastupimo u scenariju ugroza od poplava da se vidi međusobna koordinacija, uvježbanost i koliko brzo i kvalitetno snage mogu odreagirati. Mogu reći da je vježba protekla bolje od očekivanog, prikazana je vrlo dobra uvježbanost, vrlo dobar međusobni rad, koordinacija i uvažavanje jedni drugih. Zahvaljujem svim sudionicima i želim im uspješan daljnji rad i što manje stvarnih situacija na kojima će morati djelovati.

 

Zapovjednik Javne vatrogasne postrojbe Našice i zapovjednik vježbe Aleksandar Ljubljanović o ulozi vatrogasaca u vježbi je između ostalog izjavio.

„Ekipa je utrenirana jer svaki tjedan imamo vježbe i mi se pripremamo za sve situacije koje se mogu pojaviti na našem području. Naša ekipa je došla na jezero prepumpavati vodu kako bi rasteretili branu, a zatim je dio ljudi raspoređen na izgradnji zečjih nasipa. Na intervencijama često djelujemo s drugim službama najčešće s hitnom i policijom i suradnja je na visokom nivou te pomažemo jedni drugima. Djelujemo i s postrojbama civilne zaštite, gorskom službom spašavanja s kojim imamo česte vježbe.

 

Igor Feldi ravnatelj Gradskog društva Crvenog križa Našice o ulozi volontera Crvenog križa u vježbi je izjavio.

„Gradsko društvo Crvenog križa Našice pokazalo je svoje sposobnosti i svoje snage, a kao uvijek to su naši volonteri bez kojih ne bi mogli odraditi ovu vježbu. Mi smo imali postavljanje izmještajnog naselja, postavljanje mjesta za pružanje prve pomoći. Imalo smo ekipe koje su pružale prvu pomoć, psihosocijalnu pomoć, gospodina koji je dovozio unesrećene osobe iz naselja koje je poplavljeno. Pokazali smo svoju spremnost i naša najveća snaga su naši volonteri koji su prošli edukacije da bi mogli sudjelovati u vježbama civilne zaštite.”

 

O sudjelovanju pripadnika HGSS- u vježbi Slobodan Soldo pročelnik stanice HGSS Osijek je rekao.

„Gorska služba spašavanja je dio operativnih snaga u sustavu civilne zaštite. Naša zadaća je odrađivati poslove koji su nam operativnim planovima postavljeni. Jedan od tih zadataka je osiguravanje i spašavanje prilikom poplava i visokih vodostaja. Na današnjoj vježbi je bila zadaća osiguranja radova prilikom izrade zečjih nasipa i spašavanje osobe koja je upala u jezero tijekom rada. Gorska služba spašavanja se veže uz planine, ali isto tako kao što se vatrogasci ne bave samo gašenjem požara potrebe sustava civilne zaštite su takve da sve operative snage moraju razvijati i druge vidove spašavanja. Tako je Gorska služba osim gorskog krenula i u druge vidove. Naši ljudi su obučeni za spašavanje iz divljih voda i poplavljenih područja tako da ova današnja zadaća je odrađena bez greške i za nas je to rutinski postupak. U puno realnijih situacija smo sudjelovali, a vježbe više službe za koordinaciju između pojedinih operativnih snaga.”

 

 

Tekst : Marijan Gajski – Našički vatrogasci
Foto: Marijan Gajski – Našički vatrogasci