Našičkim vatrogascima održano predavanje “Prevencija stresnih i traumatskih iskustava u svijetlu pozitivne psihologije” u vatrogastvu

Dana 21.09.2017.god., u prostorijama Dobrovoljnog vatrogasnog društva Našice za sve profesionalne i dobrovoljne vatrogasce održano je predavanje pod nazivom “Prevencija stresnih i traumatskih iskustava u svijetlu  pozitivne psihologije”.

 

 

Vođeni prošlogodišnjim iskustvom po broju tehničkih i broju požarnih intervencija,Javna vatrogasna postrojba Našice i Dobrovoljno vatrogasno društvo Našice inicirali su ovo predavanje za sve Našičke vatrogasce. Predavanje o “psihologiji u vatrogastvu” održala je psihologinja Darija Salopek – Žiha, licencirana psihologinja koja se već duži niz godina bavi psihologijom u svakodnevnom životu, te psihologijom u kriznim situacijama. Djelatnici Javne vatrogasne postrojbe Našice po prvi puta su se susreli s ovakvim tipom
predavanja, te je suradnja na nastavi sa psihologinjom bila na zavidnom nivou.

 

 

Teme koje su obrađene su sljedeće:
Uvod, predstavljanje i video? : Uvod u psihologiju, predstavljanje svih zaposlenika, te gledanje kratkih
isječaka iz popularne američke serije “Vatreni dečki”.
Profesionalni zahtjevi zanimanja vatrogasac prema industrijskim psiholozima? : Vatrogasni profesionalni
zahtjevi, osobine, emocionalna stabilnost, blokada i nestabilnost
Stres, što i kako s njim? : Što je to stres, Lazarusov model stresa, vrste stresova, te znakovi stresova

 

 

 

 

 

 

 

Vježba 1. – upitnici stresa? : Stres i tjelesno zdravlje, upitnik stresa na poslu, vizualni upitnik, te
ljestvica životnih zbivanja
Psihološka otpornost? : Posljedice stresa, način suočavanja sa stresom, višenačinski model snaga
suočavanja sa stresom
Trauma, što i kako s njom? : Što je to trauma, reakcije na traumatske događaje, česte reakcije
nakon traume, krizni događaj i kriza kao psihičko stanje, cilj sustava za psihološke krizne intervencije,
najčešće reakcije u stanju krize, faze tugovanja, opći ciljevi sažete psihološke integracije traume

 

 

Vježba 2. – pozitivna psihologija? : Što je pozitivna psihologija, upitnik testa pozitivnosti
Zaključak? : Ciljevi individualnog rada – smanjenje intenziteta emocija, smanjenje kognitivne
dezorganizacije, jačanje samoefikasnosti, olakšavanje emocionalnog rasterećenja i ponovnog doživljavanja
ugode, izlazak iz uloge pomogača u kriznom događaju, učenje novih računa suočavanja sa stresom,
započinjanje procesa tugovanja, te osvješćivanje i izražavanje osjećaja

 

 

Uloga psihologa u vatrogastvu bi bila prevencija i pružanje psihološke pomoći vatrogascima nakon
teških intervencija. Nažalost u Republici Hrvatskoj ne postoji organiziran sustav pružanja psihološke
pomoći vatrogascima nakon teških intervencija (npr. intervencija s teško ozlijeđenim i stradalim osobama).
Sustav školovanja vatrogasaca u potpunosti je izostavio psihologiju iz nastavnog plana i programa.
Kroz nastavu iz psihologije, vatrogasci bi stekli, između ostalog, i temeljna znanja iz psihologije stresa.

 

 

Tekst & foto: Marijan Gajski – Našički vatrogasci