Našički vatrogasci na ispomoći u Dalmaciji

Našički vatrogaci ove godine pomažu kolegama u Dalmaciji u borbi s vatrenim stihijama. 

Četiri vatrogasca, tj. četiri djelatnika Javne vatrogasne postrojbe Našice ove godine sudjeluju u gašenju požara u Dalmaciji. Vatrogasci su članovi DVIP-a (Državne vatrogasne interventne postrojbe), a smješteni su u Zvekovici, pored Dubrovnika  zajedno s Državnom intervencijskom postrojbom Dubrovnik. Smjene traju 15 dana, te se u svakoj smjeni nalazi po jedan Našički vatrogasac. Sada je u tijeku 4 smjena, a upravo jučer je otputovao jedan vatrgasac u Zvekovicu. Vatrene stihije ove godine ne nedostaje, te je svaku smijenu zahvatila barem jedna vatrogasna intervencija. 

 

Tekst: Marijan Gajski – JVP Našice
Foto: Arhiva