Tehnička intervencija – Uklanjanje stabla s prometnice – Našice