14 vatrogasaca uspješno “prošli” vrući trening u simulatoru plamenih udara

Ovog vikenda u Našicama, u dvorištu novog vatrogasnog doma Dobrovoljnog vatrogasnog društva Našice, održan je prvi od četiri treninga u Simulatoru plamenih udara.

 

 

SU1

 

 

Organizator osposobljavanja vatrogasaca je Vatrogasna zajednica Osječko – baranjske županije, a polaznici su bili I. od IV. grupa zapovjednika, te njihovih zamjenika stožernih dobrovoljnih vatrogasnih društava Osječko – baranjske županije.

 

 

 

 

U mjesecu studenom biti će ukupno 4 obuke u simulatoru, koje započinju svaki petak – predavanje o simulatoru i opasnosti, te subotama  – 4 ulaska u simulator, te vježbe na poligonu.

 

 

 

 

 

 Riječ je o namjenski dizajniranom kontejneru za simulaciju stvarnih uvjeta požara u zatvorenom prostoru. Vatrogasci, naime, na siguran i u uvjetima najbližima stvarnoj intervenciji mogu osjetiti utjecaj vatre i dima te naučiti kako se boriti protiv njih. 

 

 

 

SPU5

 

 

Vatrogasci s pomoću simulatora plamenih udara mogu naučiti kako je to u stvarnom životu kada dođu na jedan ovakav požar. Opće je poznato da su poslovi koje obavljaju vatrogasci vrlo rizični i opasni. Uvježbavanjem u simulatoru povećava se sigurnost i operativna sposobnost vatrogasaca, a time se i smanjuje mogućnost pogibije u intervencijama. Vatrogasac u simulatoru stječe mogućnost da uz veliku dozu sigurnosti upozna “požarnog neprijatelja”.

 

 

 

 

 

Dobrovoljna vatrogasna društva koja su uspješno završila obuku su: DVD Belišće, DVD Marijanci, DVD Beničanci, DVD Magadenovac, DVD Jagodnjak, DVD Čepin, DVD Donji Grad Osijek, DVD Petlovac, DVD Duboševica, i DVD Markovac Našički. Instruktori koji osposobljavanju polaznike su vatrogasci iz Našica, Osijeka i Đakova ukupno njih 12. Ovoga puta I grupu, osposobili su instruktori iz Našica.

 

 

SPU10

 

 

Moramo napomenuti još, kako su obuku nadgledali predsjednik vatrogasne zajednice Osječko – baranjske županije Ivica Mužević i zapovjednik Vatrogasne zajednice Našice/predsjednik DVD-a Našice Zvonko Ljubljanović.

 

 

SPU6

 

 

Tekst: Marijan Gajski – DVD Našice

Foto: Luka Golubović, Robert Hren – DVD Našice