Jučer 2 požarne intervencije u Markovcu Našičkom

I. intervencija: Dojava požara na groblju u Markovcu Našičkom

II. intervencija: Dojava požara na krovišta obiteljske kuće  u Markovcu Našičkom

Na jutarnju intervenciju upućena je dežurna smjena Javne vatrogasne postrojbe Našice s jednim navalnim vozilom. 

U ranim poslijepodnevnim satima, stigla je i druga dojava, ovog puta o požaru krovišta obiteljske kuće Našičkom Markovcu.

Na intervenciju je poslana dežurna smjena zajedno s dobrovoljnim vatrogascima DVD-a Našice. Tako je na intervenciji sudjelovalo 5 vatrogasaca, s jednim navalnim vozilom i jednom autocisternom.

Tekst: Marijan Gajski – JVP Našice