Danas 2 tehničke intervencije: Hvatanje zmije i uklanjanje stršljenova

Danas su u VOC Našice stigle 2 dojave o tehničkim intervencija, a radilo se o hvatanju zmije i uklanjanju stršljenova.

I. intervencija: Danas je u Vatrogasni operativni centar Našice stigla dojava o tehničkoj intervenciji. Naime, radilo se o jednoj zmiji koja je ugrožavala ljude u jednom dvorištu obiteljske kuće u Našicama. Na intervenciju odmah su izašla 2 vatrogasca iz Javne vatrogasne postrojbe s jednim zapovjednim vozilom. Zmija je uhvaćena te neozljeđena puštena u prirodu. Radilo se o zmiji vrste “Smukulja”, koja je bila dugačka cca 70cm.

 

II. intervencija: U večernjim satima dva vatrogasca iz Dobrovoljnog vatrogasnog društva Našice, na siguran su način uklonili stršljenove i njihovo gnijezdo. Radilo se o stršljenovima koji su gnijezdo napravili u jednoj obiteljskoj kući u selu Makloševac, nedaleko od Našica. Vatrogasci su za ovu intervenciju koristili jedno kombi vozilo. 

Tekst: Marijan Gajski – JVP Našice