U 48 sati…2 tehničke intervencije

Javna vatrogasna postrojba  Našice, u 48 sati, odradila je 2 tehničke intervencije.

Prva intervencija bila je jučer, 12.05.2015. a radilo se o otvaranju stana u jednoj stambenoj zgradi u Našicama. Na intervenciju poslana je dežurna smjena, s jednim tehničkim vozilom. 

Druga dojava slijedila je danas 13.05.2015., gdje je u Vatrogasni operativni centar Našice dojavljen požar automobila u naselju Vukojevci. Dežurni operater Javne vatrogasne postrojbe Našice, odmah je uputio dežurnu smjenu, 3 vatrogasca s jednim tehničkim vozilom na intervenciju. 

Tekst: Marijan Gajski – JVP Našice