Vatrogasci u akciju “aleje lipa”

Započelo uređivanje „Aleje lipa“ kao i drugih oštećenih i suhih stabala u Velikom parku i drugim dijelovima grada. Ovih dana u Našicama u „Aleji lipa“ i u Velikom parku, a tako i po drugim dijelovima grada započeli radovi na sanaciji drvoreda i svih oštećenih stabala koje zbog starosti i bolesti mogu ugroziti ljudske živote, ali i materijalna dobra.

vatrogasci park1

Kao nam je rekao Božo Papac, pročelnik za  komunalni sustav, prostorno uređenje i zaštitu okoliša, danas su započeli radovi na sječi i sanaciji suhih i oštećenih stabala u velikom parku u Našicama kao i u „Aleji lipa“ na prilazu prema kapeli obitelji Pejačević kod groblja u ulici Vladimira Nazora. „Pojačano održavanje neophodno je zbog ubrzanog propadanja visokog zelenila što je posljedica nepovoljnih klimatskih prilika i bolesti. Radove izvode  Hrvatske šume, Uprava šuma podružnica Našice i šumarija Našice. Ovim putem molimo sve građane da radi vlastite sigurnosti ne prilaze i ne zadržavaju se na površinama koje su obuhvaćene radovima.“ – rekao je pročelnik Božo Papac. Nekoliko riječi o samom zahvatu koji će trajati oko dva tjedna rekao nam je i gradonačelni grada Našica Krešimir Žagar. „Proljetni period je uobičajeno vrijeme za inventuru biljnog materijala koji raste na području grada, a radi se o drvoredima, našičkim parkovima, i samim time je sada na red došla „Aleja lipa“. Razlog više za uređenje aleje je i predstojeći hodočasnički europski put koji predviđa i podrazumijeva uređenje i postavljanje postaja križnoga puta. To će biti religijski element ovdje u Našicama koji će privlačiti  ljude u „Aleju lipa“, a mi se moramo brinuti o njihovoj sigurnosti. Stanje lipa u samoj aleji je izuzetno loše s obzirom da su to stabla mahom starija od 80 godina, od kojih su neka starosti preko 100 godina, a fiziološka zrelost lipa praktički već nakon 60 godina postaje upitna. Stabla su u stvarno lošem stanju, krošnje su narušene i pune suhih grana, a sve na velikim visinama od čak 25 metara i više koje, ukoliko se ruše i padaju, postaju ubojite. Sami smo svjedoci da nakon svakog vjetrovitog vremena ili oluje u parkovima ima mnoštvo grana koje su tijekom nepovoljnih uvjeta popadale na tlo, pa se sada preventivno ulazi u sanaciju rušenja, što nikada nije popularna metoda. Međutim, kod lipa se mora prilično radikalno ići u obrezivanje krošnje i rješavanje problema suhih grana, što će u određenoj mjeri, nažalost, narušiti izgled aleje. Moram naglasiti kako se već duže vrijeme razmišlja o zamjeni stabala lipa u samoj aleji jer dočekati da sama stabla fiziološki odu ili nestanu nije izvedivo, a može biti i jako opasno. Baš zbog toga kroz godinu ili dvije morati ćemo pristupiti zamjeni kompletnih stabala te samim time zasaditi novu aleju lipa, no zasada se kreće s obrezivanjem. Predvidivo, na radovima sanacije, u koju su uključeni i djelatnici šumarije Našice, s obzirom na vrlo zahtjevan zadatak uklanjanja suhih stabala i dijelova krošnje sudjeluju i vatrogasci Javne vatrogasne postrojbe Našice i Dobrovoljnog vatrogasnog društva Našice, djelatnici Našičkog parka, a po potrebi ćemo uključiti i druga društva s područja grada. Radovi će vjerojatno potrajati oko desetak dana, naravno za vrijeme Uskrsa ćemo radove prekinuti, ali odmah u idućem tjednu radovi će se nastaviti. Teško je točno predvidjeti koliko će radovi trajati s obzirom na visoku zahtjevnost. Osim u aleji, isti radovi će se obavljati i na području velikog parka, pošto se i tamo nalazi veliki broj stabala koja su oštećena zbog posljedica zime, ali i starosti. Od redovitih poslova kojih iz godine u godinu ima sve više, obaviti će se i uobičajeni radovi na našičkim drvoredima.“ – naglasio je gradonačelnik Krešimir Žagar.

Izvor: Ivan Ćosić – TV Našice

Foto: Marijan Gajski – JVP Našice i Ivan Ćosić – TV Našice